Mascot City

Els arnesos, collars i corretges per a gossos de la marca MascotCity estan fabricats en nylon, de gran resistència a la tracció i a la fatiga. La seva cinta és fina i molt sedosa, no talla ni marca el pèl de l’animal i a més afavoreix la NO aparició de nusos. Els seus accessoris metàl·lics són de ferro, soldats i zincats en negre. Els mosquetons són de Zamak negre. Les tanques ràpides són de plàstic, en color negre d’acetal amb ajustadors també en negre d’acetal i poliuretà.

Característiques:

• La cinta té una gran resistència al trencament, a la tracció, quan el gos es troba en repòs hauria de realitzar una força de 854kg per trencar-la, cosa que és impossible estant el gos en quietud.

• Tots els accessoris metàl·lics d’aquest arnès per a gossos són de ferro recoberts d’una capa de zinc, d’aquí el concepte de zincats. L’avantatge del metall amb un bany de zinc és la protecció contra l’oxidació i la corrosió. A més estan tintats de color negre perquè siguin més elegants.

• Cal destacar que totes les peces metàl·liques estan soldades perquè quan el gos tiri (la fatiga) no s’obrin les peces, abans es trencaria la peça que la soldadura.

• Es pot rentar tant amb aigua freda com amb aigua calenta, a mà o a la rentadora, fins i tot es pot utilitzar lleixiu sense problema ja que el color es mantindrà sempre. Cal tenir sempre la precaució d’assecar les peces metàl·liques amb un drap sec o un assecador, tot i que les peces estan tractades, sempre pot quedar algun porus que pot començar a produir corrosió.

• Els tancaments, tensors i travetes són d’Acetal. L’acetal és un tipus de plàstic, niló, que té les següents característiques:

◘ Alta resistència tant en condicions climàtiques negatives, sobretot al fred, com en condicions caloroses. Aquest material s’utilitza en els productes d’escala per la seva gran resistència.

◘ Alta resistència mecànica, no es deforma en obrir-lo o en tancar-se constantment, té a més estabilitat dimensional ja que no es deforma amb el pas del temps.

◘ Alta resistència a la fricció, el frec.

◘ Elevada resistència a l’estrès, la fatiga.

◘ Elevada resistència als cops, la compressió.

• Una peça molt important i la que més caracteritza a aquests arnesos és “el vuit”. Aquesta peça és la que rep tota la tracció. El component estrella d’aquesta peça és el Kevlar. Les fibres de kevlar es caracteritzen per la lleugeresa i la seva excepcional resistència al trencament, per això també són utilitzades en pneumàtics, embarcacions nàutiques i armilles antibales.

el-ocho-la-cruz

Mascot City

Los arneses, collares y correas para perros de la marca MascotCity están fabricados en nylon, de gran resistencia a la tracción y a la fatiga. Su cinta es fina y muy sedosa, no corta ni marca el pelo del animal y además favorece la NO aparición de nudos. Sus accesorios metálicos son de hierro, soldados y zincados en negro. Los mosquetones son de Zamak negro. Los cierres rápidos son de plástico, en color negro de acetal con ajustadores también en negro de acetal y poliuretano.
Características:

• La cinta tiene una gran resistencia a la rotura, a la tracción, cuando el perro se encuentra en reposo tendría que realizar una fuerza de 854kg para romperla, cosa que es imposible estando el perro en quietud.

• Todos los accesorios metálicos de este arnés para perros son de hierro recubiertos de una capa de zinc, de ahí el concepto de zincados. La ventaja del metal con un baño de zinc es la protección contra la oxidación y la corrosión. Además están tintados de color negro para que sean más elegantes.

• Cabe destacar que todas las piezas metálicas están soldadas para que cuando el perro tire (la fatiga) no se abran las piezas, antes se rompería la pieza que la soldadura.

• Se puede lavar tanto con agua fría como con agua caliente, a mano o en la lavadora, incluso se puede utilizar lejía sin problema ya que el color se mantendrá siempre. Hay que tener siempre la precaución de secar las piezas metálicas con un trapo seco o un secador, aunque las piezas están tratadas, siempre puede quedar algún poro que puede empezar a producir corrosión.

• Los cierres, tensores y trabillas son de Acetal. El Acetal es un tipo de plástico, nylon, que tiene las siguientes características:

◘ Alta resistencia tanto en condiciones climáticas negativas, sobre todo al frío, como en condiciones calurosas. Este material se utiliza en los productos de escala debido a su gran resistencia.

◘ Alta resistencia mecánica, no se deforma al abrirlo o al cerrarlo constantemente, tiene además estabilidad dimensional ya que no se deforma con el paso del tiempo.

◘ Alta resistencia a la fricción, el roce.

◘ Elevada resistencia al estrés, la fatiga.

◘ Elevada resistencia a los golpes, la compresión.

• Una pieza muy importante y la que más caracteriza a estos arneses es “el ocho”. Esta pieza es la que recibe toda la tracción. El componente estrella de esta pieza es el Kevlar. Las fibras de kevlar se caracterizan por su ligereza y su excepcional resistencia a la rotura, por eso también son utilizadas en neumáticos, velas náuticas y chalecos antibalas.

el-ocho-la-cruz