ANTIPARASITARIS EXTERNS

Els millors antiparasitaris externs per a gossos que existeixen actualment al mercat. Marques com el collaret Seresto o les pipetes de Advantix dels Laboratoris Bayer, els comprimits Nexgard o el Spray Frontline dels Laboratoris Merial, i molts més. Protegeix al teu gos de la leishmaniosi!

collars

Els collars antiparasitaris són còmodes i amb una durada que oscil·la entre els 3 i els 8 mesos,els més utilitzats tant en gossos com en gats són Seresto, Preventef, i exclusius per a gossos trobem Scalibor.

pastilles

Pastilles en forma de llaminadura per al tractament de les infestacions per puces i paparres en gossos.

pipetes

Les pipetes requereixen aproximadament una aplicació mensual. Entre les més eficaces trobem Flevox Fipronil, Advantage, Frontline, i exclusives per a gossos tenim Advantix, amb efecte repel·lent contra els mosquits a més d'eliminar puces i paparres.

sprays

Els Sprays tenen una acció immediata, indicats especialment en casos on l'animal ja està infectat per paràsits. Els més coneguts tant per a gossos com per a gats són Frontline Spray i Effipro Spray.

desinfecció de l'entorn

Insecticides líquids per al control de puces, paparres, mosques, polls, erugues processionàries, etc. en locals i entorn de les nostres mascotes.